Комплексен Онкологичен Център Пловдив

 КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

База 1
Адрес: бул. „Васил Априлов“ №15А
Автобуси: № 6, 17, 24, 113, 222

База 2
Адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №2А
Автобуси: № 11, 17, 24, 36, 116

Национален телефон за пациенти: 0700 16 120

Уеб сайт: www.onkoplov.com