Дентална медицина

 • Стоматологична клиника „Харизма“

  Адрес: Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 14, ет. 1
  Телефон: 032/ 633 921
  Мобилен: 0885 513 026, 0887 868 449

 • Стоматологична клиника „Св. Георги – Пловдив“

  Адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Пулиеви“ 1
  Телефон: 032/ 262 862

 • Стоматологичен център „All Dent“

  Адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“, 43 ет. 2
  Телефон: 032/ 642 104
  Мобилен: 0887 266 234

 • Лазерен дентален център „К и К дент“

  Адрес: гр. Пловдив, ул. „Емил де Лавеле“ 11
  Телефон: 032/ 620 286
  Мобилен: 0896 864 598, 0883 321 165

 • Дентална клиника „Дентакорд“

  Адрес: гр. Пловдив ул. „Костаки Пеев„ 5 ет.1
  Телефон: 032/ 651 214
  Мобилен: 0887 298 188

 • Дентална клиника „Д-р Станков“

  Адрес: гр.Пловдив, ул. „П. Д. Петков“ 23
  Телефон: 032 /633 855
  Мобилен: 0885 934 533

 • Дентална Клиника „Амайя“

  Адрес: гр. Пловдив ул.“Бяло море“ 2
  Телефон: 032 /607 650
  Мобилен: 0882 069 540

 • Дентален център „Изи Дент“

  Адрес: гр. Пловдив ул. „Мария Кюри“ 13
  Телефон: 032/ 940 941

 • „Дентален център 2“ – Пловдив

  Адрес: гр. Пловдив бул. „Васил Априлов“ 15 А
  Телефон: 032/ 264 277