Екип на МУ взе участие в конференция на международната общност на Алумни клубовете

Екип на МУ взе участие в конференция на международната общност на Алумни клубовете

Екип на Медицински университет – Пловдив взе участие в конференция на ICAREAlumni – международна общност, фокусирана върху проблемите и разработването на Алумни клубовете, която се проведе в Прага, Чехия. На деветото издание на форума си дадоха среща представители на 35 държави, които обмениха опит и добри практики помежду си.

„Изключително ценно беше присъствието и на представители на чешката Национална агенция за международно обучение и научна дейност, чиято дейност е огромна помощ за университетите. Подобни структури има и в други европейски държави и се надявам в България също да се работи в тази посока“, сподели зам.-ректорът по международно сътрудничество и студентска интеграция проф. д-р Нешка Манчорова,дмн.

На събитието многократно била подчертана важността от изготвяне на анкети, с които да се изгради точен профил на Alumni членовете и да се създаде стратегия за предлагане на дейности и въвличането им в менторски програми и каузи, свързани с университетския живот.

„Интересен и полезен бе споделеният опит, свързан с изградени мрежи и програми за посланици на университета. За целта трябва да се използват и англоезичните студенти. В тази насока МУ-Пловдив има опит и успешно реализирани дейности и събития, което показва, че нашият Алумни клуб се движи в правилата посока и се развива активно, черпейки идеи и полезни практики“, добави д-р Елена Даскалова – председател на Алумни клуба на МУ-Пловдив.

Обмисля се въвеждането на годишни Alumni награди, с които да се отличат най-дейните и отворени към менторство и помощ на студенти и новозавършващи специалисти Алумни членове.

„За по-добро планиране, информиране и администриране е важно наличието на платформа, чрез която да се комуникира с Alumni членовете и да се осъществява връзката им с университета. На събитието присъстваше представител на най-разпространената платформа Hivebrite, от която очакваме информация за условията за въвеждането й в употреба“, каза инж. Ангелина Калофова – експерт Международно сътрудничество.

Екип на МУ взе участие в конференция на международната общност на Алумни клубовете