Голям брой желаещи за безплатните прегледи в ендокринологията на УМБАЛ „Свети Георги“

Голям брой желаещи за безплатните прегледи в ендокринологията на УМБАЛ „Свети Георги“

Една от жените, дошла на профилактичен преглед,

се оказа, че е спешен случай

Голям брой хора се явиха на безплатен преглед в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

Засилен интерес имаше още преди 9 сутринта, когато започнаха прегледите. До 14 часа вече бяха преминали 84 пациенти, от тях 7 мъже на средна възраст 63 г.; възрастов диапазон от 29 г. до 84 г. и 77 жени – ср. възраст 53 г.; възрастов диапазон от 22 г. до 85 г. Въпреки големия наплив, добрата организация от страна на екипа от клиниката не забави пациентите. 

При около 30% от преминалите за консултация пациенти беше извършена ехография на щитовидна жлеза. Нормален ехографски образ на щитовидната жлеза и липса на патологичен процес според клиничния преглед се установи само при 6 от тях.

Дори се наложи да бъде приета по спешност пациентка. “Една болна беше диагностицирана с подостър вирусен тиреоидит и беше приета по спешност в клиниката. Стартирахме веднага лечение с парентерални глюкокортикоидни препарати”, разказва началникът на клиниката проф. д-р Мария Орбецова. Състоянието на пациентката не търпяло отлагане и е чист късмет, че е решила да дойде на безплатните прегледи, организирани от клиниката.

От преминалите за преглед пациенти 54 са насочен за планов прием към клиниката – около 10% от тях в по-бърз порядък за следващата седмица, а останалите в рамките на около 1 месец според тяхното състояние. Основна причина за необходимостта от по-подробни изследвания в рамките на КП или АПр са вече установени заболявания на щитовидната жлеза, налагащи допълнително диагностично уточняване или промяна в терапията. В 10-15% от случаите е възникнало клинично съмнение за налично, недиагностицирано до момента нарушение на щитовидната функция, а в други – за допълнително ендокринно разстройство. “Някои пациентки бяха запланувани за изследване на хормони на половата ос и/или уточняване наличието на метаболитни нарушения, инсулинова резистентност и хиперандрогенни състояния, за които се ориентирахме от подробно снета анамнеза и общ преглед”, споделя още проф. Орбецова.

И допълва, че клиничните прегледи са преминали при много добра организация от страна на екипа на клиниката. “Работеха паралелно няколко кабинета, включително ехографският, който беше най-натоварен, но с предварително селектирани при консултативния преглед пациенти. Не се създадоха условия за струпване на пациентите и дълго изчакване, въпреки големия интерес и желание за преглед. Дошлите за консултация хора изказаха благодарност на екипа за доброто обслужване”, казва още началникът на клиниката.

Не екипа му прави впечатление, че при много от преминалите пациенти никога не е извършвано целенасочено изследване на щитовидната жлеза, а са налице някои насочващи оплаквания и клинични симптоми. При други е възникнало съмнение за наличие на друго основно хормонално или метаболитно нарушение, което налага допълнително целенасочено изследване, извън уточняване функцията на щитовидната жлеза. Една част от пациентите са имали поставена диагноза и прилагано лечение, но са търсели специализирана консултация с оглед евентуална необходимост от промяна.

“Профилактиката е много важна, тъй като ранната и правилно поставена диагноза гарантира успешно лечение. По-голямата част от заболяванията на щитовидната жлеза могат изцяло да бъдат излекувани или да бъде постигната трайна ремисия посредством радикално лечение (оперативно, с радиойод) или медикаменти. Тук спадат подостър и остър тиреоидити, постпартална тиреоидна дисфункция, дифузни и възлести гуши, Базедова болест, токсични аденоми, базедовифицирани гуши. Други, протичащи с намалена функция, като ендемични и спорадични гуши, автоимунен тиреоидит на Хашимото, могат да бъдат ефективно лекувани със заместително лечение, което да осигури на пациентите добро качество и продължителност на живот. При наличие на рискови фактори на заболяване на щитовидната жлеза, може рано да се обърне внимание за евентуално забавяне или предотвратяване възникването на последните с подходящи мерки. Категорично, своевременното откриване и адекватното лечение ще профилактира усложнения на заболяванията на щитовидната жлеза с увреждане на други органи и системи, ще насочи вниманието към диагностициране на съпътстващи заболявания, най-често асоциирани с тиреоидните”, каза специалистът.