Да потърсим качествена спешна помощ

Спешно приемно отделение (СПО) при МБАЛ „Свети Пантелеймон„ Пловдив ЕООД е обособено през м. Януари 2006г. като структура за извършване на лечебно-диагностични дейности по спешност. За лечение се приемат всички пациенти, които са в състояние застрашаващо живота им, или лекар или самите те са преценили, че се нуждаят от спешна медицинска помощ.

СПО е разположено на първи етаж, с лесен достъп за превозни средства и пациенти с помощни средства за придвижване. Разполага със звено за информационно обслужване и регистрация на пациентите, спешен кабинет за прегледи, манипулационна зала, противошокова зала и зала за диагностично уточняване. Манипулационната, противошоковата и залата за наблюдение са оборудвани с апаратура за наблюдение и поддържане на жизнените показатели на пациентите.

В Спешния кабинет 24 часа в денонощието работи екип от лекар, медицинска сестра, помощен персонал. При необходимост по спешност се осъществява лабораторна и образна диагностика, консултации със специалисти от болницата за диагностично и терапевтично уточняване, хоспитализация.

В СПО работят 6 лекари и 7 медицински специалисти, помощен персонал:

Д-р П. Хубенова- Началник отделение, специалист „Спешна медицина“,

Д-р В. Царев -старши ординатор,

Д-р Й. Шопова-ординатор,

Д-р З. Шекеров-ординатор,

Д-р В. Стойкова-ординатор, специалист „Вътрешни болести“,

Д-р В. Русенов-ординатор,

М.с. С. Мараджиева -старша мед. сестра.

Основната цел на екипа на Спешния кабинет в МБАЛ „Свети Пантелеймон„ Пловдив ЕООД е осигуряването на своевременна и качествена диагностика, терапевтично поведение и лечение при пациентите със спешни състояния.

Рекламна публикация