Очни лекари

 • Д-р Александър Герджиков
 • Д-р Андрей Бакърджийски
 • Д-р Анета Иванова
 • Д-р Антон Ангелов
 • Д-р Арсения Стоянова
 • Д-р Атанас Калайджиев
 • Д-р Благовеста Тодорова
 • Д-р Бойко Ангелов
 • Д-р Василка Атанасова
 • Д-р Величка Лесова
 • Д-р Гергана Попова
 • Д-р Даниел Андасоров
 • Д-р Дафина Стаменова
 • Д-р Диана Неделчева
 • Д-р Димитър Калайджиев
 • Д-р Димитър Рачев
 • Д-р Димитър Столинов
 • Д-р Димитър Тасков
 • Д-р Дияна Демирева
 • Д-р Дора Томова
 • Д-р Екатерина Георгиева
 • Д-р Елена Джурджева
 • Д-р Елена Димитрова
 • Д-р Емилия Игликова
 • Д-р Емилия Йотовска
 • Д-р Живко Желев
 • Д-р Искра Шишкова
 • Д-р Капка Гюлева
 • Д-р Катя Пенева
 • Д-р Костадин Кацаров
 • Д-р Малина Александрова
 • Д-р Маргарита Дженева
 • Д-р Маргарита Подскокниева
 • Д-р Марина Гроздева
 • Д-р Мария Боюклийска
 • Д-р Мария Джарова
 • Д-р Мария Консулова
 • Д-р Мария Маргаритова
 • Д-р Марияна Инджева
 • Д-р Матушка Лесинска
 • Д-р Мая Минева
 • Д-р Милена Запрянова
 • Д-р Минка Куцева
 • Д-р Надежда Мемова
 • Д-р Надежда Пенкова
 • Д-р Наташа Гинева
 • Д-р Нели Иванова
 • Д-р Нели Коева
 • Д-р Нели Пехливанова
 • Д-р Нина Стоянова
 • Д-р Петър Струмелиев
 • Д-р Петя Аврамова
 • Д-р Пламен Димитров
 • Д-р Радостина Господинова
 • Д-р Радостина Пенева
 • Д-р Румяна Апостолова
 • Д-р Сашка Дестанова
 • Д-р Силвия Вълчинова
 • Д-р Силвия Камбурова
 • Д-р Снажна Ташева
 • Д-р Соня Павлова
 • Д-р Станка Пачева
 • Д-р Станка Узунова
 • Д-р Стефанка Коджабашева
 • Д-р Татяна Апостолова
 • Д-р Татяна Атанасова
 • Д-р Татяна Христова
 • Д-р Теодора Боева
 • Д-р Тодорка Андреева
 • Д-р Фейруз Саид
 • Д-р Христо Байчев
 • Доц.Д-р Красимир Коев
 • Доц.Д-р Мариета Костянева
 • Доц.Д-р Марин Атанасов
 • Проф.Д-р Блага Атанасова
 • Проф.Д-р Нели Сивкова
 • Д-р Албена Теодосиева