Паразитолози

  • Д-р Александрина Русинова
  • Доц.Д-р Димитър Вучев
  • Доц.Д-р Невенка Попова
  • Д-р Албена Масарлиева