МБАЛ „Св.Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД – медицински персонал

МБАЛ “Св.Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД търси да назначи за нуждите на стационарните си отделения и медицинския център към лечебното заведение лекари със специалност по:

  • Кардиология
  • Акушерство и гинекология
  • УНГ
  • Офталмология
  • Детски болести
  • Хигургия
  • Урология
  • Нефрология
  • Гастроентерология

Необходимо е кандидатите да представят автобиография, копия от дипломи, свидетелства и сертификати за професионална квалификация. След разглеждане на документите с кандидатите ще се проведе интервю.

Документи се приемат от понделник до петък от 8:00 до 16:00ч. в отдел“Човешки ресурси“ . За справки тел. 032 / 603 906.

Рекламна публикация