Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за библиотекар

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността "Библиотекар" в Библиотечно – информационния център.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки или филология.
  2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.
  3. Много добра компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Автобиография – европейски формат.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Копие от диплома за висше образование с приложението.
  4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на бул. "Васил Априлов", 15А в срок до 04.07.2014 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефон за справка: 032 / 602 522