ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ КЪМ ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО – 7 АПРИЛ

Министър Меджидиев

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поздравявам ви по повод 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на работещите в системата на здравеопазването.

Професионалният ми път дотук премина сред вас, стремейки се да осигуряваме на нашите пациенти най-добрата медицинска грижа и в същото време да съхраняваме себе си като специалисти и като хора – с оглед предизвикателството да работим в една система, която не винаги ни се отблагодарява. В качеството ми на председател на Столичната лекарска колегия имах и другата перспектива – да отстоявам интересите на съсловието, които са правопропорционални на тези на обществото.

Повишаването на професионалната квалификация на работещите в здравната сфера, осигуряването на по-голям финансов ресурс за различните направления на системата при гарантирано прозрачно разходване, постигането на справедливи възнаграждения и достойни условия на труд са само част от предпоставките здравните професионалисти на България да останат у нас и да се грижат за българските пациенти.

В качеството ми на служебен министър на здравеопазването насочих усилията на екипа си именно в тази посока. В условията на неприет бюджет за настоящата година и липсата на работещ парламент, който да приеме така необходимите за сектора законодателни промени, направихме и невъзможното системата на българското здравеопазване да бъде стабилна, а вие да имат спокойствието да се фокусирате върху професионалните си отговорности.

През тези месеци подготвяме механизъм за остойностяване на труда на лекарите и професионалистите по здравни грижи в системата на болничната медицинска помощ, чието обсъждане предстои. В постоянна комуникация сме със съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса, за да бъдат подписани едни по-справедливи и за лекарите, и за пациентите национални рамкови договори за следващия 3-годишен период. С постановления на Министерския съвет успяхме да осигурим допълнителен финансов ресурс за системата. Предстои и обнародването на Наредба №3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, на чиято база Министерството на здравеопазването ще осигурява по-голям финансов ресурс за лечебните заведения.

Продължаваме да работим по набелязаните приоритети – подобряване на майчиното и детското здравеопазване, в т. ч. и чрез започване реалното изграждане на Национална детска болница; въвеждане на спешна медицинска помощ по въздух, като в това отношение вече имаме сключен договор за осигуряването на 6 медицински хеликоптера; електронизация и дигитализация на процесите в здравеопазването; реформиране на системата на медицинската експертиза – добавената стойност от всичко това ще бъде и за съсловието, и за обществото.

Поглеждайки назад, съм категоричен, че нямаше да успеем без помощта и градивната критика на вас – ангажираните в сектор здравеопазване.

Благодаря ви за доверието и бъдете сигурни, че независимо в какво качество заставам пред вас, винаги ще имате моята подкрепа.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

гр. София                                             

07.04.2023 г.  

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО