Обучение за бърза реакция и евакуация при бедствени ситуации се проведе в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

Обучение за бърза реакция и евакуация при бедствени ситуации се проведе в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

В УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив се проведе обучение за проиграване на схемата за оптимална реакция и евакуация при бедствени ситуации. В него бяха включени тематични лекции и практични занятия. Болницата организира подобни тренировки два пъти годишно, за да гарантира, че екипите са напълно подготвени и ефективни в кризисни условия.

Целта на събитието е утвърждаване на знанията и запознаване с плановете при извънредни обстоятелства и по-конкретно – противодействие срещу тероризма, сигурност и видовете пожари.

Инструктажът започна с четири презентации, свързани със Закона за защита на класифицираната информация – служебна и държавна тайна.

Останалите лекции разгледаха плановете за противодействие на тероризма на Министерството на здравеопазването и тези на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Засегнаха се темите за действие и сигурност при пожари, видове и уреди за пожарогасене.

В спасителната операция участваха служители на отдел “Мобилизационна подготовка и сигурност” и отдел “Транспорт” на университетската болница. На помощ им се притекоха отряди на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив и Второ районно полицейско управление в Пловдив.

Екстремната ситуация беше разиграна на територията на лечебното заведение на бул. Пещерско шосе 66.

“Всички екипи са наясно как да действат при критични ситуации, обучението показа, че медиците и останалият персонал се отнасят съвсем отговорно към тази дейност. Те отлично знаят пътя, реда и времето за евакуация от сградата и къде е най-близкият пожарогасител”, обясни началникът на отдел “МПС” проф. Киряков. УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив провежда минимум две обучения годишно на основание Закона за лечебните заведения, Закона за противодействие на тероризма и във връзка с изпълнението на Директивата за привеждане държавната и местната администрация в готовност за работа във военно време.