Официална позиция на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по повод материала на журналиста Вероника Димитрова със заглавие “Съмнения за множество фиктивни хоспитализации и лекарска грешка”, излъчен на 10 ноември 2023 г. в предаването на Нова ТВ “Здравей, България”

УМБАЛ “Свети Георги” - Пловдив

Остро възразяваме срещу излъчения репортаж и преди всичко – срещу начина, по който е представена информацията в репортажа, очевидно преследващ цели, различни от обективното и достоверно информиране на обществото.

В репортажа не се разграничават ясно фактите от коментарите и предположенията, не се представят разнообразни мнения и гледни точки, което поставя под съмнение, че с материала се представя на обществото точна и проверена информация. Материалът отразява няколко пациенти, които са били хоспитализирани в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив с различни здравословни проблеми, наложили лечението им в Клиниката по лицево-челюстна хирургия. В кадър се показват епикризи, върху които пациентите излагат своите лични възприятия и мнения, като интервюиращият журналист разчита на тяхната емоционалност. В кадрите се виждат и хора с маски, с променени гласове, които не смеят да застанат с името си зад думите си. Внушението от репортажа на Нова телевизия, че в клиниката се правят копия на лични документи на пациенти, задържат се лични карти и прочие, не отговаря на истината!

Годишно през УМБАЛ “Св. Георги” преминават над 80 000 хоспитализирани пациенти, които получават спешна и планова квалифицирана и в голямата си част животоспасяваща помощ, както и над 80 000 пациенти, които не се хоспитализират. Всеки от тези граждани има право на защита по съответния законов ред, когато са нарушени правата му и/или са му причинени вреди. Единствено Съдът е компетентният орган, който преценя наличието или липсата на вина и присъжда обезщетение при действително установено увреждане.

Такъв е и конкретния случай на пациент – г-н Неделчо Неделчев, лекуван в Клиника по ЛЧХ преди две години, по време на епидемията от КОВИД 19. Същият е подал сигнал през месец април 2022 година в Криминална полиция, град Пловдив, като е образувано досъдебно производство.

При проведено претърсване и изземване от разследващите органи през месец април 2023 г., от клиниката е иззета медицинската документация, съхранявана в архива, изготвена от лекарите и касаеща лекувани пациенти. В клиниката и в дома на проф. Печалова не са открити копия на лични карти на пациенти и неправомерно съхранявани документи, каквито твърдения се чуха от ефира на Нова телевизия!

Работата на журналистите и отразяването на фактите от медиите следва да кореспондира с принципите на етиката.

За съжаление, за пореден път използваните в предаването внушения водят до създаване на негативизъм и недоверие на пациентите към системата на здравеопазване, към лекарите и медицинските сестри и хората, които денонощно се трудят за опазване на здравето на пациентите и конкретно към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив – най-голямото държавно лечебно заведение за болнична помощ в България.

През последните 13 години Държавната болница ясно се отличава със своето успешно развитие, устойчив и непрекъснат кадрови и икономически подем. Днес УМБАЛ „Свети Георги“ управлява нови проекти за над 70 милиона инвестиции, между които са изграждането на най-голямата и модерна за момента детска клиника у нас, най-големият болничен многоетажен паркинг, хеликоптерна площадка, собствен соларен парк, в т.ч. и обновяването и модернизацията на редица клиники и отделения. Логично задаваме въпроса – кому е нужно и полезно охулването и негативната реклама на една от най-успешните държавни болници в България?

Ролята на медиите в обществото за разкриване на проблеми и за насърчаване на отговорното поведение на българските медици е изключително важна, но не и когато с подобни материали, използващи емоцията на пациента и неосведомеността на зрителя и целящи единствено сензация, се въздейства негативно върху репутацията на лекарите и медицинските специалисти, далеч преди произнасянето на съда или други компетентни органи.

Припомняме, че и към момента се води досъдебно производство, като медията е информирана от представители на прокуратурата за разследването. Единствено компетентните органи по Наказателно-процесуалния кодекс могат да определят дадено действие като престъпление или не, да обвиняват и раздават правосъдие, в това число да осъществяват обществено порицание. 

Независимо от това, в лечебното заведение е назначена незабавна проверка по изнесените в предаването случаи. В УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД има ясна система за носене на персонална отговорност от всеки служител и мерки, които се прилагат както по Кодекса на труда, така и по Вътрешните правила на болницата.

Конкретни действия спрямо определени лица или служители могат и ще бъдат незабавно предприети, ако след приключване на законните процедури и проверки се докажат нарушения.