Официално становище на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив относно подаден сигнал до Нова Телевизия

УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив

Във връзка със сигнал, който са получили в редакцията на Нова Телевизия от майка на пациентка с твърдението, че дъщеря й “не е получила адекватна помощ”, Ви уведомяваме, че се извършва обстойна вътрешна проверка по случая.

Към настоящия момент е известно следното:

Пациентката Елисавета Станева е дошла в Отделението по спешна медицина на 9 май в 9:30 часа с температура и болки. Същия ден в 12:45 часа е хоспитализирана в интензивния сектор на Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

От постъпването й в болницата, са извършени редица изследвания и консултации с лекари и специалисти от различните клиники. Назначена й е терапия освен за симптомите, с които е пристигнала в лечебното заведение, а и за придружаващото й заболяване “Тиреоидит на Хашимото”.

В една от консултациите се установява, че стойностите на TSH са завишени и че пациентката е преустановила сама приема на едно от лекарствата си, което води до влошаване на здравословното й състояние.

Терапията, извършена от екипа на Клиниката по инфекциозни болести, дава резултат и пациентката се подобрява на следващия ден. Наблюдението, изследванията и терапиите продължават и в следващите дни.

На 14 май към 17:55 часа внезапно пада със загуба на съзнание. Регистрирано е спиране на сърдечната и дихателната дейност. Незабавно е започнала Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР), съвместно с екип на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

По данни от становището на началника на Клиника по инфекциозни болести доц. д-р Олиана Бойкинова, дежурната санитарка е пряк свидетел на случилото се. В момента на падането на пациентката същата е оставяла храната й и веднага е уведомила дежурния лекар и дежурната мед. сестра, които са се отзовали незабавно и са започнали КПР.

Началникът на Отделението по обща и клинична патология доц. д-р Мария Колева – Иванова и нейният екип се очаква да издадат протокола от извършената на 16 май аутопсия. По предварителна информация е установено, че Елисавета Станева е починала от усложненията на основното си заболяване – кардиомиопатия.

Все още не е изготвен отговор до близките, поради обстоятелството, че към днешна дата (28 май) вътрешната проверка на лечебното заведение не е приключила изцяло. Събраната до момента информация следва да се счита за предварителна, тъй като същата предстои да бъде анализирана и обобщена в най-кратки срокове от членовете на специализираната Лечебно контролна комисия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив.