Първи сертифициран център у нас за обучение на лекари по ATLS

Първи сертифициран център у нас за обучение на лекари по ATLS

Международни експерти проведоха за първи път у нас курс за лекари по Advanced Trauma Life Support (ATLS). Той се състоя в Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив по предварително изготвена програма. В резултат на успешно проведеното обучение на МУ-Пловдив бе предоставена възможност да разкрие сертифициран център, съвместно с Българската асоциация по спешна хирургия и травматология (БАСХТ), както и да създава подобни структури в страната и да осъществява обучение на лекари по ATLS, съгласно подписан меморандум с Американския колеж по хирургия.

Интервю с проф. д-р Борис Сакакушев, дм – директор на ATLS за България, председател на БАСХТ и член на Световния борд по спешна хирургия (WSES), преподавател в Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести в МУ-Пловдив

  • Проф. Сакакушев, пояснете каква е същността на програмата Advanced Trauma Life Support (ATLS).
  • ATLS е глобална програма за обучение на лекари при лечението на пациенти с травми в ранните етапи на хоспитализация, разработена от Американския колеж на хирурзите (ACS). Тя е базирана на многократни схематични и прости оценки на специфични признаци и симптоми за незабавно разпознаване и лечение на животозастрашаващи усложнения, позволявайки стандартизиране на подхода към травмата – правилният пациент, в правилната болница, в точното време. Всеки пациент с травма се приема в болница от специално обучен персонал, следвайки протоколна процедура за лечение. Така се оптимизират ресурсите за реагиране (дали да летят със спасителен хеликоптер, да решат кога да направят КТ диагностика или да отидат директно в операционната зала) и се подобрява изходът за пациента.
  • Да разбираме, че става дума за предоставяне на адекватно лечение в т.нар. златен час.
  • Концепцията за златния час подчертава спешността, необходима за успешно лечение на пострадали пациенти, и не е предназначена да представлява фиксиран период от време от 60 минути. По-скоро това е времевият прозорец, през който лекарите могат да окажат положително въздействие върху заболеваемостта и смъртността при травми. Курсът ATLS предоставя основната информация и умения за медиците да идентифицират и лекуват животозастрашаващи и потенциално животозастрашаващи наранявания при екстремни условия на спешност и натоварено спешно травматологичното звено. Протоколите ATLS дават конкретни насоки за оценка и лечение по време на златния час, а правилната намеса може драстично да подобри нивата на преживяемост. 5,8 милиона души умират всяка година от случайни наранявания – повече от девет души всяка минута. Нараняванията представляват 18% от всички болести по света. Само катастрофите с моторни превозни средства причиняват повече от 1 милион смъртни случая годишно и от 20 до 50 милиона тежки наранявания. Подобренията в усилията за контрол на травмите оказват влияние в повечето развити страни, където са водещата причина за смърт при хора на възраст от 1 до 44 години. Глобалните разходи, свързани с травми, се оценяват на над 500 милиарда долара годишно. Тази сума се увеличава, когато се вземат предвид заплати, медицински разноски, суми за застраховане, щети на имущество, загуби от пожар, разходи на работодателя и непреки загуби от свързани с работата наранявания. За съжаление финансирането на научни изследвания за травма остава слабо.
  • От кога датира ATLS?
  • В началото на 80-те години на миналия век д-р Трънки от САЩ описва тримодално разпределение на смъртните случаи от травма въз основа на интервала от време от нараняването до смъртта. Оттогава са разработени системи за класифициране на травмите и е стандартизирано обучение. ATLS вече се преподава на повече от 1 милион лекари в над 80 страни по света. Целта е да се повишат познанията за лечение на травми, да се подобрят практическите умения, да се организира подход и да се идентифицират приоритетите за управление в екстремна ситуация. ATLS обучението значително подобрява и процеса на вземане на критични решения при лечението на пациенти с множество травми и води до спасяване на повече човешки животи.
  • За какъв вид специалисти е предназначено обучението?
  • Първоначално е било насочено основно към хирурзи. Но в съвременния контекст на структурата и целите на обучението, той е предимно за спешните медици. Курсът е предназначен за специалисти, които лекуват травматични увреждания, като предоставя план за оценка, лечение, обучение и осигуряване на качество на лечението и овладяването на критични състояния в резултат на механична травма. Лекува се първо най-голямата заплаха за живота, дори когато окончателната диагноза все още не е поставена.
  • Международни експерти проведоха за първи път у нас курс за обучение на лекари по ATLS в Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив. Това ли бе решаващата крачка за разкриването на сертифициран център?

Имахме щастливата възможност сред тях да бъдат и наши лекари – анестезиолози и хирурзи. Правя уточнението, че ATLS има два курса – за студенти и за специализанти. В западните страни без този курс не можеш да работиш в която и да е хирургична дисциплина. Припомня, че преди няколко години в Атина бяха обучени наши колеги, които преминаха студентския модул и курса за преподаватели. Преди седмица, със забележителни резултати, преминаха обучението за обучители, взимайки важно участие в проведения курс. За да се сертифицира центърът, беше нужно тези колеги да влязат в ролята на кандидат-обучители под менторството на седем международни експерти от Обединеното кралство, Дания, Норвегия, Гърция и Южна Африка. Това бе забележително присъствие при сертифицирането на центъра. Медицински университет-Пловдив предоставяйки своята база даде тази възможност, така че вече в България да има призната и утвърдена от Американския колеж на хирурзите структура, която може да извършва обучения на лекари и на преподаватели. Предстои да се популяризираме в национален мащаб, от следващата академична година планираме провеждането на два курса. Надявам се в бъдеще да станат ежемесечни и да поканим лекари от цялата страна, защото имаме достатъчно инструктори. Учебните материали се предоставят предварително – месец по-рано обучаемите получават учебници, по които да се готвят преди реалния курс.