Почетен знак от Българската асоциация на помощник-фармацевтите за Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив

Почетен знак от Българската асоциация на помощник-фармацевтите за Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив

Почетен знак от Българската асоциация на помощник-фармацевтите за Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив

С почетен знак на Българската асоциация на помощник-фармацевтите бе удостоен Факултетът по обществено здраве на МУ-Пловдив. Отличието се присъжда за принос и активно сътрудничество за перспективно професионално и кариерно развитие на помощник-фармацевтите. То бе връчено в рамките на Петата национална конференция, организирана от Асоциацията в Златни пясъци, на която взеха участие преподаватели и студенти от магистърската програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ към ФОЗ.

Ролята на международното сътрудничество, европейските проекти и комуникацията със заинтересованите страни за успешното професионално развитие на помощник-фармацевтите, предимствата на комбинираните медикаменти в повлияването на болката и възпалението, ефективни решения в педиатричната практика и прилагане на фармацевтични грижи за съсловно утвърждаване и професионално развитие в партньорство с пациенти и лекари бяха част от темите на докладите, включени в научните сесии.

„Фармацевтичен бизнес мениджмънт – акцелератор за надграждане развитието на помощник-фармацевта“ бе озаглавена презентацията на магистър-фармацевт Анна Михайлова от ФОЗ на МУ-Пловдив. При получаването на почетния знак тя благодари на председателя на Асоциацията Лиляна Петрова за отличното партньорство с университета.

Почетен знак от Българската асоциация на помощник-фармацевтите за Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив