Ръст на кандидат-студентите за Медицински университет – Пловдив

Ръст на кандидат-студентите за Медицински университет – Пловдив „Медицина“ остава най-желаната магистърска специалност

„Медицина“ остава най-желаната магистърска специалност

Ръст на кандидат-студентите за Медицински университет – Пловдив – това показват данните от подадените документи за участие в кампанията за прием. 1950 е общият брой на кандидатите, като миналата година те са били 1740, посочи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова. Превес отново имат жените – 1480, а мъжете са 470. През 2022 г. общият брой на кандидатите е бил 1675.

Най-предпочитаната магистърска специалност продължава да бъде „Медицина“. Кандидатите са 674 – 461 жени и 213 мъже. Ръстът е със 70 повече от предходната година. Заявеният държавен прием е 150, като университетът приема равен брой момичета и момчета. Според предварителни прогнози 6 жени ще се състезават за място, докато при мъжете съотношението се очертава 3:1.

„Дентална медицина“ са посочили като първо желание 343 кандидати – 245 жени и 98 мъже. Заявеният държавен прием е 100.

Желаещите за „Фармация“ са 226 – 183 жени и 43 мъже. И при тази специалност държавният прием е 100.

Кандидатите за „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ полагат изпит по биология и химия на 1. юли. Той е с продължителност 4 часа и без прекъсване. Изпитният вариант ще бъде изтеглен от кандидат-студент в първа аудитория на Аудиторния комплекс на висшето училище. Името му ще бъде определено чрез томбола измежду разпределените в залата.

217 е общият брой на кандидатите за факултет „Обществено здраве“. Двойно повече от миналата година са желаещите да учат за акушерки – 47, както и за лекарски асистенти – 35 жени и 10 мъже. 125 са подали документи за специалност „Медицинска сестра“.

Общият брой на кандидатите за специалностите в Медицинския колеж е 490 – 387 жени и 103 мъже. Най-много са желаещите за „Медицинска козметика“ – 147, което е с 45 повече от предходната година. Държавният прием е 25. Следва „Рехабилитация“ – 108, с 20 повече от миналата година. Приемът е 45. С по 10 повече от миналата кампания са кандидатите за помощник-фармацевти – 86, и за зъботехници – 59.

Кандидатите за бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и за професиите от Медицински колеж (ОКС „Професионален бакалавър“) се явяват на писмен изпит по етика, който ще се проведе на 3 юли. Той е с продължителност 2 часа. Кандидат-зъботехниците държат изпити по етика и скулптиране (5 юли, 5 часа).