Стажант-лекари на семинар в хирургиите на университетска болница “Свети Георги”

Стажант-лекари на семинар в хирургиите на университетска болница “Свети Георги”

Проф. д-р Ангел Учиков даде примери от своята дългогодишна практика за различни специфични случаи

Специализиран семинар с участието на стажант-лекари от Медицински университет – Пловдив се проведе в заседателната зала на Втора клиника по хирургия към УМБАЛ “Свети Георги”. Темите, които бяха представени, засягаха симптомите на медиастинит, клиничната картина на заболяването, диагностицирането и лечението на острото или хроничното възпаление на тъканите в средностението.

Обучителният курс на младите медици включва поредица от лекции и практическа част край леглото на болния, при която извършват лекарски манипулации и наблюдават общото му състояние.

Семинарът бе воден от гл.ас. Неджат Али в присъствието на ръководителя на катедра „Специална хирургия“ проф. д-р Ангел Учиков, дмн.

В разработената по темата презентация гл. ас. Али припомни, че медиастинумът е пространството между двата бели дроба и че в средостението се разполагат хранопроводът, трахеята, големите бронхи, сърцето, плеврата и лимфните възли. И тъй като са свързани помежду си от рехава съединителна тъкан, това благоприятства развитието и разпространението на възпалителните процеси.

„Ако не се диагностицира навреме и не започне незабавно лечение, може да се стигне до летален изход. При остър медиастинит смъртността е 35%, а в хирургията при над 4% вече говорим за висока смъртност“, поясни проф. Учиков и още веднъж отчете, че факторът време е изключително важен. Какви са причините за заболяването, колко бързо може да се стигне до сепсис и кое е адекватното лечение бяха част от въпросите, които поставиха стажант-лекарите.

Проф. Учиков посочи, че най-честите причини за развитие на остър медиастинит са нараняване на хранопровода, на трахеята или големите бронхи, при възпалителни процеси на органите в средностението и в областта на главата и шията. Той сподели със стажант-лекарите разнообразни и интересни случаи, които е срещал в дългогодишната си практика.

Стажант-лекари на семинар в хирургиите на университетска болница “Свети Георги”