УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив домакин на среща за обмен на опит при безопасност при работа

УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив домакин на среща за обмен на опит при безопасност при работа

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив бе домакин на официална среща по повод Световния ден по безопасност и здраве при работа. Събитието се организира в университетската болница, след като тя бе отличена с две награди в конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“.

Тази година най- голямата българска болница спечели два приза в конкурса в категориите „Големи предприятия с над 250 заети лица“ и „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасни и здравословни условия на труд“. Тези отличия признават усилията на болницата за подобряване на работната среда и модернизиране на инфраструктурата.

На срещата присъстваха заместник-директорът по Диагностична и лечебна дейност проф. д-р Иван Дечев, инспекторът в сектор „Здраве и безопасност при работа“ инж. Стефан Калфов, управителят на служба “Трудова медицина” д-р Дорина Манахилова, както и официални гости, като директора на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев, представителя на НОИ Тодор Конарски, представителя на синдикат КТ “Подкрепа” Кирил Бинев и Боян Бойкински от КНСБ.

Събитието събра и представители на ключови институции и организации, както и водещи фигури от сферата на здравеопазването и работната среда. По време на срещата проф. Дечев представи презентация, свързана с дейността на болницата като модел за добри примери в областта на безопасността и здравето при работа.

От своя страна, инж. Стефан Калфов представи допълнителна информация за практиките и стандартите, прилагани в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, както и за специалните обучения на медицински специалисти и санитари.

Събитието подчерта важността на сътрудничеството между обществените институции и частния сектор за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда за всички работници.