УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив мести още клиники на бул. Пещерско шосе

УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив мести още клиники на бул. Пещерско шосе

Продължава пребазирането на клиниките на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив от База I – бул. „Васил Априлов“ 15A, към База II на университетската болница в основния Хирургичен корпус.

Бившият хранителен блок на бул. Пещерско шосе 66 ще бъде преустроен и в него ще се помещават Отделението по диализно лечение, Отделението по нефрология, библиотеката за студенти към университета, складове и администрация.

Преместването е с цел пациентите да се лекуват в по-добри условия с обновена материално-техническа база и осигурен лесен и бърз достъп до останалите клиники на лечебното завдение.

Възложител на проекта е УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, а след проведена процедура по Закона за обществените поръчки е определен за изпълнител “АРХСИТИСТРОЙ“ ЕООД. Стойността на проекта с обща площ 4302,73 кв.м. възлиза на 7 916 666,67 лв. без ДДС.

Сградата ще бъде изцяло ремонтирана и ще се облагороди пространството с паркинг и залесяване на различни видове дървета. Предвижда се нов пътнически асансьор, отговарящ на изискванията за достъпна среда, който основно ще обслужва потока от персонал, пациенти и посетители на сградата. Ще има и нов болничен асансьор, стълбищна клетка, реконструкция на съществуващата тераса и усвояването ѝ за нуждите на новото предназначение.

Максималният срок за изпълнение на строителните дейности е 36 месеца. Пребазирането на отделенията е част от по-мащабен проект за събирането на всички клиники на едно място, което ще улесни лечението на пациентите на университетската болница. Стартът на преместването беше даден този февруари с първата копка на Лечебно-диагностичния корпус за детски, хематологични и онкологични заболявания, а строежът до този момент върви по план и има вероятност да бъде готов по-рано от предвидения срок.