УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив повиши заплатите на служителите си

УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив повиши заплатите на служителите си

Най-голямата болница у нас УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив увеличи заплатите на своите служители от 1 април. Това стана чрез анекс към Колективния трудов договор (КТД).

От ръководството подчертаха, че брутните работни заплати на медицинския персонал винаги са били обвързани с прихода на болницата съгласно въведения модел за определяне на възнагражденията.

Отдел “Човешки ресурси’ коментира, че реалното увеличение на брутните заплати ще бъде средно с 13%, в зависимост от категорията персонал.

След промените, основните заплати на лекарите със специалност ще се увеличат средно с 68%, на медицинските специалисти с 42% а на санитарите със 7%.

Лечебното заведение променя основните заплати на медицинския персонал, утвърдени с КТД в сектор „Здравеопазване“ и нормативната уредба (НРД).

Запазва се основната линия без драстични промени, за да се поддържа обвързаността на работната заплата с постигнатите резултати. Новите трудови възнаграждения имат за цел и повишаване на мотивацията на служителите.

Новите заплати вече са приети от Съвета на директорите и Медицинския съвет. Допълнителното споразумение към КТД е съгласувано със синдикалните организации и вписано в регистъра на Инспекцията по труда.