УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив придоби най-високия сертификат за диагноза и лечение на исхемичен инсулт

УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив придоби най-високия сертификат за диагноза и лечение на исхемичен инсулт

Клиниката по нервни болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив бе удостоена със сертификат “Diamond Status” за високите си постижения в лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Това е една от най-престижните оценки на европейско и световно ниво от международните платформи ANGELS и RES-Q, които са под егидата на European Stroke Organization (Европейската организация по инсулт) и World Stroke Organization (Световната организация по инсулт). Този сертификат за качество потвърждава изключителната грижа за пациентите, съвременния мултидисциплинарен подход и ефективността на проведеното лечение.

В случаите с исхемичен инсулт се събират статистически данни, описващи целия път на пациента от постъпването му в Спешното отделение на болницата до момента на изписването. Сред водещите критерии са колко бързо е направена компютърната томография, времевия интервал от постъпването в болницата до започване на тромболиза или тромбектомия, както и изпълнените допълнителни диагностични и терапевтични процедури. Възможните оценки след анализ на показателите включват следните степени: Gold status – за постигнати добри резултати; Platinum status – за много добро ниво; Diamond status – най-високата достижима степен на отличие.

“Достигането на „Diamond status“ от Високоспециализирания мозъчносъдов център на УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив стана възможно от 7 месеца насам, откакто в болницата се извършват и невроинвазивни процедури (тромбектомии). Придобиването на най-високия статут потвърждава ефективността и бързината, с която се извършват всички отделни етапи на диагнозата и лечението в първите часове след исхемичния инсулт. Този сертификат потвърждава отличната колаборация с колегите от Спешното отделение, Отделението по образна диагностика, Клиниката по неврохирургия, КАИЛ, Клиничната лаборатория и други болнични звена. Университетската болница притежава необходимия човешки ресурс, техническа обезпеченост и собствен вътреболничен алгоритъм за оказване на качествена помощ на пациентите с остър мозъчен инсулт“, заяви началникът на Клиниката по нервни болести проф. д-р Пенка Атанасова, дмн.

У нас понастоящем има още 3 лечебни заведения с такъв висок статут, но те са в София. УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив е единствената болница извън столицата, която е постигнала този престижен статус.