В МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Пловдив успешно борят кардиологичните заболявания

Едно от най-предпочитаните за лечение от пациенти с кардиологични проблеми – Второ вътрешно отделение – е структура на МБАЛ „Свети Пантелеймон„ ЕООД Пловдив.

Отделението има насоченост в областта на Кардиологията, поради наличния Интензивен кардиологичен сектор.

Разположено на 3 ет. в болницата, отделението разполага с 42 терапевтични и 6 легла в Интензивен сектор. В него има нужното оборудване и персонал за лечение на пациенти с Остър коронарен синдром, Ритъмно – проводни нарушения, Остра сърдечна недостатъчност и други остри нарушения на сърдечно съдовата система.

В отделението работят специалисти по Кардиология, Ендокринология, Пулмология, Нефрология и Гастроентерология, поради което се лекуват болни с остри и хронично – изострени заболявания на: ССс-ма; белодробни заболявания, ендокринологични заболявания, нефрологични заболявания и гастроентерологични заболявания. За болните се грижат 15 лекари, 21 сестри и 8 санитари.

Завеждащ отделението – Д-р Теофил Груев, е специалист по Вътрешни болести и Кардиология, с квалификация Експертно ниво по Ехокардиография, член на Българското и Европейско дружество по Кардиология и Ехокардиография.

Основна цел на персонала на отделението е пациентите да са доволни от отношението към тях и лебечно-диагностичния процес. Стремежът за непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала с участие в медицински колегиуми, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина е доказателство за техният висок професионализъм.

Отделението работи по договор със НЗОК и в него се спазват правилата за добра медицинска практика.

Консултации по всички специалности на отделението може да се потърси на тел. 032 / 603-990 и 032 / 603-914.

Рекламна публикация