Сексуално и репродуктивно здраве: от жени за жени 30 май от 11:00 часа, малка конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов”

ФБ Събитие

На 30-ти май от 11:00 часа в малка конферентна зала в Дом на културата „Борис Христов”, Фондация „Екатерина Каравелова” организира дискусия по темата за сексуалното и репродуктивно здраве на момичетата и жените с експерти и представители на местните и национални власти, институции и гражданския сектор.

Специални участници в събитието ще бъдат д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и Диляна Дилкова, член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ). Те ще представят актуална информация по проблема с непроследените бременности на здравнонеосигурените жени, семейното планиране в групи със затруднен достъп до здравни услуги и общо за сексуалното и репродуктивно здраве. Ще бъдат дискутирани и теми, свързани със здравната грамотност, здравното и сексуално образование, превенцията на ранното отпадане от училище, ранните бракове и тийнейджърските бременности, както и нуждата от критично мислене в контекста на фалшивите новини на здравна тема.

Програма:

10:30 – 11:00Регистрация  

11:00 – 11:10

Откриване – Марина Кисьова де Хеус, Изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“
11:10 – 11:50Експертен панел д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП)  

Диляна Дилкова, член на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ)
Модератор: Маргарита Спасова, експерт застъпничество към Фондация „Екатерина Каравелова“
11:50 – 12:30Модерирана дискусия с представители на местни и национални власти, институции и гражданския сектор


„Здраве: от жени за жени vol. 2“ е част от серия дискусии с експерти, с които от Фондация „Екатерина Каравелова“ обсъждаме ключови теми като здравеопазване, образование, икономика, политика, екология, медии и миграция през интерсекционална призма с фокус върху проблемите и нуждите на жените.

Уважаеми колеги, бихме искали да Ви поканим да отразите събитието на място. В случай, че желаете да проведете интервю с някоя от участничките, можете да се свържете с координатора на проекта, г-жа Маргарита Спасова на 0896 258866.

***

За Фондация „Екатерина Каравелова“

Фондация „Екатерина Каравелова“ вече 6 години целенасочено работи за това да има повече уверени в способностите си жени, които да застанат начело на процеса на трансформация на обществото. Фондацията развива дейности в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики” чрез своята застъпническа дейност. Фондацията е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и на Регионален съвет за развитие на Южен централен регион към МРРБ. Повече подробности за нашата дейност може да намерите на www.ekfwomen.org

*Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България. Финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.

Здраве от жени за жени-Диляна Дилкова
Здраве от жени за жени-Д-р Радосвета Стаменкова