17 май – Световен ден за борба с хипертонията

БЪЛГАРСКА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2022

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ

„ИЗМЕРВАНЕ, КОЕТО СПАСЯВА ЖИВОТ. ТВОЯ. #TheBigSqueeze“

София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Кърджали, Хасково, Русе, Добрич, Смолян

По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, започва инициативата „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH). В България тя ще се проведе за 16-а поредна година с подкрепата на Българската лига по хипертония. „Май месец за мерене“ е най-голямата глобална здравна инициатива, която има за цел да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По данни на НСИ – проведено европейско здравно проучване за периода 2008–2017 г., заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45–65 г., т.е. подмладяване на болестта. Изследванията показват и увеличаване на процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риска от мозъчен инсулт 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност. Мозъчният инсулт сам по себе си е втората водеща причина за смърт в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания и асоциирана с лоша прогноза, висок процент на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система.

Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на регулярно измерване на кръвното налягане. Причините за високото кръвно налягане са свързани и с идентифицируеми рискови фактори на средата като свръхтегло, прекален прием на алкохол и сол с храната, както и недостатъчна физическа активност.

Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори, направени на публични места през годините, свидетелстват за висока честота на хипертонията и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира ежегодното провеждане на национални информационни кампании и масови измервания на артериално налягане в България.

За 16-ти пореден път в страната ще се проведе национална здравна кампания по инициатива на Българската лига по хипертония, като кампанията ще отбележи Световния ден на хипертонията и ще премине под надслов „ИЗМЕРВАНЕ, КОЕТО СПАСЯВА ЖИВОТ. ТВОЯ.“ През 2022 г. България, с кампанията „Май Месец за Мерене“, на Българска липа по хипертония, ще участва в първия клиничен протокол на Световната лига по Хипертония за ранна детекция и превенция на предсърдно мъждене.

През май и юни тази година в 12 града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Благоевград, Русе, Добрич и Смолян, са планирани общо 23 локации за измерване на кръвно налягане на хората. Участниците ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, като получат информационни материали със съвети за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Ще бъде измерено кръвното им налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене в домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт.

13 май, петък, 10:00-16:00 ч.

 • София – бул. Батенберг, централа на Булбанк, катедрален храм „Света Неделя“, МЗ

14 май, събота, 10:00-16:00 ч.

 • Пловдив – Гребна база, алея пред „Младежки център“
 • Бургас – Морска градина, алеята между Открита сцена „Охлюва“ и Културен център „Морско казино“

14 май, събота, 9:00-14:00 ч.

 • Плевен – център пешеходна зона, до фонтаните

15 май, неделя, 10:00-16:00 ч.

 • София – Южен парк, вход от ул. „Витоша“
 • Варна – Морска градина – Централен вход

16 май, понеделник, 10:00-16:00 ч.

 • Варна – в двора на УМБАЛ Св. Марина
 • Бургас – Автобусен терминал „Меден Рудник“ (градинката), ж-к „Меден Рудник“, ул. „Въстаническа“

17 май, вторник, 10:00-16:00 ч.

 • София – Южен парк, вход от ул. „Витоша“
 • София – пред ВМА
 • Пловдив – главна улица, площад „Стефан Стамболов“ до община Пловдив
 • Варна – Морска градина – Централен вход
 • Плевен – център пешеходна зона, до фонтаните
 • Бургас – пред сградата на община Бургас, до фонтана

18 май, сряда, 10:00-16:00 ч.

 • Стара Загора – главна улица, пешеходна зона, с/у община Стара Загора (долната Гъба)

21 май, събота, 10:00-16:00 ч.

 • Добрич – пешеходна зона до хотел „Дружба“

26 май, четвъртък, 10:00-16:00 ч.

 • Кърджали – пл. „Освобождение“

27 май, петък, 10:00-16:00 ч.

 • Смолян – кв. „Стар център“, пл. „Свобода“ (до Арките)

28 май, събота, 10:00-16:00 ч.

 • Пловдив – Гребна база, алея пред Младежки център

29 май, неделя, 10:00-16:00 ч.

 • София – парк „Займов“

31 май, вторник, 10:00-16:00 ч.

 • Благоевград – начало на пешеходна зона (пред „Билла“)

02 юни, четвъртък, 10:00-16:00 ч.

 • Хасково – площад пред община Хасково

11 юни, събота, 10:00-16:00 ч.

 • Русе – Централна градска част, пешеходна зона пред „Съдебна палата“

Българската лига по хипертония подчертава значението на повишаване качеството на осведоменост, контрол и терапия на високото кръвно налягане като ключово действие, необходимо за превенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания в България.

Инициативата се подкрепя официално от Световната лига по хипертония, Международното дружество по хипертония, Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето и Международната диабетна федерация. Всички тези организации работят съвместно за повишаване информираността на населението в световен мащаб за значението на високото кръвно налягане, като рисков фактор за възникване на различни сърдечносъдови, мозъчносъдови, бъбречни и други усложнения.

Програма ще бъде публикувана в сайта на българската лига по хипертония (https://hypertension.bg/) и нашите партньори.

Допълнителна информация за кампанията може да бъде намерена и на официалния сайт на

May Measure Month (https://maymeasure.org/).

С уважение:
проф. Арман Постаджиян
Председател на Българска лига по хипертония

В ПАРТНЬОРСТВО С