ПУ организира международен научен форум за иновации и конкурентоспособност в пандемията от COVID-19

Двудневен международен научен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“ организира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Събитието е свързано с реализиране на дейностите по финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН проект № КП-06-ДК2/7/2021 „Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“.

Научният форум ще се проведе на 25 и 26 ноември 2021 г. Предвидено е да протече в хибриден формат – присъствено в зала „Компас“ в сградата на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и онлайн посредством платформата Zoom, обясниха организаторите.

В първия ден – 25 ноември, ще се проведе Втората международна научна конференция „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“. Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, и събитието да стане платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени. В научния комитет на конференцията участват представители на академичната общност от България, Великобритания, Австрия, Португалия, Русия, Турция, Полша, Румъния и др.

На 26 ноември ще се състои кръгла маса на тема „Мерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“. Целта на проявата е да се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката и управлението.

Сборникът с доклади от конференцията е индексиран във вторични бази данни (НАЦИД, CEEOL, EBSCO Discovery Services, Google Scholar и др.). Повече информация за срокове и изисквания за участие е публикувана на сайта https://conf.prowis.online/