126 магистри и бакалаври завършват Здравен мениджмънт и Управление на здравните грижи във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив

С тържествена промоция на 11 октомври от 11.00 часа в ІV-та аудитория (Аудиторен комплекс на МУ; бул. „В. Априлов” № 15А), Факултетът по обществено здраве на МУ-Пловдив изпраща своите 126 дипломанти – магистри и бакалаври от випуск `2013 на две специалности: „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”. Това е петата промоция на дипломанти във Факултета по обществено здраве.

Ректорът на университета, проф. Стефан Костянев, дмн, ще поздрави дипломантите от името на академичната общност. Промотор на церемонията ще бъде доц. Стойко Паунов, ди – ръководител на катедра Здравен мениджмънт.

С „отличен” успех са 14 дипломанти, които ще получат индивидуално гравиран плакет – „Награда на Ректора” за отличен успех.

Очаква се да присъстват представители на Министерство на здравеопазването, директорът на НЗОК, Декани от сродните факултети по обществено здраве в страната, директори на големи лечебни заведения от област Пловдив, директори на Регионални здравни инспекции и Регионалните Дирекции по социално подпомагане.