До 25 август абитуриентите подават първите си декларации за здравно осигуряване

За  много млади хора, завършили средното си образование през 2022 г., предстои да започнат сами своето здравно осигуряване, напомнят от приходната агенция в Пловдив. 

Учениците се осигуряват от държавата до получаването на диплома за средно образование. Младежите, които тази година са завършили, трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите студенти – до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина.

За целта, те трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в офис на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден. Персонален идентификационен код /ПИК/ се получава безплатно от офис на приходната агенция.

Декларацията се подава  в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца през който възниква задължението сами да плащат здравните си вноски.В рубриката „Здравно осигуряване“ – „Студенти“ на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, която може да бъде изтеглена. Задължително е попълването на телефон за връзка. Подаването на декларацията може да стане в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК.

С подаването на декларацията, се внася и първата дължима за м. юли вноска в размер на 28,40 лв. , а за август – от 1 до 25 септември и т.н., за да не  загубят здравно-осигурителните си права. Вноската може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали или онлайн в Портала за електронни услуги на Агенцията https://portal.nra.bg/ , в раздел „Плащане и изчисляване“.

Зрелостниците, които не са започнали работа и са приети в редовна форма на обучение, могат да внесат наведнъж дължимите вноски за целия период. Преди това обаче трябва да се информират от висшето учебно заведение кога започва осигуряването на първокурсниците.

От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи здравните си права.

Препоръчваме на младите хора да поискат в офис на приходната агенция своя ПИК, който ще им осигури достъп до всички е-услуги на НАП. Персоналният идентификационен код ще им позволи да подават декларации, да правят различни  справки  за здравен и трудово-осигурителен статус, за лихви по забавени плащания и много други.

Повече информация за декларирането и внасянето на данъците можете да получите в сайта на приходната агенция – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; 02 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.